Menu
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO Z eBOOKAMI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Informacje o Sprzedawcy

 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego , znajdującego się pod adresem dawidrivers.com (przekierowanie na stronę https://sklep5368774.homesklep.pl/). Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna-sprzedaży.
 2. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez Internet ebooków - elektronicznych egzemplarzy książek w postaci pliku komputerowego udostępnianego Kupującemu przez Sprzedawcę, zwanych dalej eBookami. Sklep nie prowadzi sprzedaży egzemplarzy książek w formie papierowej.
 3. Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw.
 4. Właścicielem Sklepu jest Martom Consulting Weronika Marcisz, z siedzibą w 62-800 Kalisz ul. Widok 89/58, REGON 302517324, NIP 7511764268.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez: pocztę elektroniczną:  dawid@dawidrivers.com.

§ 2 eBooki

 1. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami eBooka (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z zawartością, tematyką, treścią, autorem, liczbą stron oraz przeznaczeniem), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami oraz innymi kosztami, oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 2. eBooki udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie: .pdf .epub .mobi
 3. Każdy ebook może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem). Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, zostanie podana przy opisie ebooka.  
 4. Nie wolno usuwać zabezpieczenia ebooka. Klient, który nabył ebooka zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczeń.

 § 3 Korzystanie ze Sklepu

 1. Klient może zamówić ebooki za pośrednictwem strony internetowej http://www.dawidrivers.com , na podstronie „Kup książkę”
 2. Klient ma obowiązek wyrażenia zgody zapoznanie się z Regulaminem
 3. Aby złożyć zamówienie, Klient musi:
 4. Zarejestrować się i zalogować się w sklepie (można również wykonać zakupy bez rejestracji)
 5. Wybrać produkt za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”
 6. Wybrać polecenie „Złóż zamówienie” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie
 7. Dokonać płatności
 8. Pobrać zakupiona książkę
 9. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
 10. Kupujący, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej - informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych eBookach lub innych towarach, usługach oferowanych przez Sprzedawcę.

§ 4 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies, włączona obsługa cookies oraz JavaScript, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Warunkiem korzystania z eBooków jest:
 • w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie .pdf – posiadanie programu lub aplikacji obsługującego takie pliki;
 • w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie .epub – posiadanie programu lub aplikacji obsługującego takie pliki;
 • w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie .mobi – posiadanie programu lub aplikacji obsługującego takie pliki;

     3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

§ 5 Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu

 1. eBooki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do eBooków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
 3. Kupno eBooka nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do eBooka. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową eBooka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z eBooka, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z eBookiem.
 4. W szczególności Kupującemu nie wolno:
 • Zwielokrotniać eBooka lub dokonywać jego rozpowszechniania; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 • Udostępniać eBooka jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 • Najmować i użyczać eBooka; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 • Ingerować w treść i zawartość eBooka.
 • Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na eBook.

    5. Do eBooków nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego).

    6. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania niezgodnie z prawem i i naruszenia autorskich praw zakupionych produktów, Sprzedawca może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

 2. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA-SPRZEDAŻY

§ 6 Złożenie zamówienia

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór interesującego go eBooka, następnie klika w przycisk „Dodaję do koszyka” i prawidłowo wypełnia formularz zamówienia. Na początku składania zamówienia Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 2. Przed wysłaniem formularza zamówienia przez Kupującego pojawia się przycisk z widocznymi słowami: „Kupuję i płacę”. Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.
 3. Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, eBooka w tym zamówieniu wskazanego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego, w takim wypadku zamówienia nie będą realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.
 5. Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. E-mail ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży eBooka, zawiera on podsumowanie zamówienia wraz z ceną do zapłaty i linkiem do strony, na której można dokonać płatności. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

 § 7 Pozostałe informacje

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany eBooków oraz cen eBooków znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 8 Cofnięcie i zmiany w zamówieniu

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia.

§ 9 Realizacji zamówienia i płatność

 1. Ceny eBooków znajdujących się na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych, w euro i w dolarach.
 2. Ceny za eBooki widoczne są dla Kupującego przed złożeniem zamówienia i są wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata Ceny przez Kupującego.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Sklep potwierdzenia płatności.
 5. Kupujący może dokonać zapłaty za eBooki z wykorzystaniem systemu DotPay. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności DotPay
 6. Kupujący może dokonać zapłaty za eBooki z wykorzystaniem systemu PayPal. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności PayPal.
 7. Kupujący może dokonać zapłaty za eBooki za pomocą przelewu.
 8. Kupujący obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Płacę”, bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Kupującego.
 9. Wszelkie koszty zapłaty obciążają Kupującego.

§ 10 Realizacja zamówienia

Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

 1. Zarejestrować się i zalogować się w sklepie (można również wykonać zakupy bez rejestracji)
 2. Wybrać produkt za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”
 3. Wybrać polecenie „Złóż zamówienie” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie
 4. Dokonać płatności
 5. Pobrać zakupiona książkę

§ 11 Faktura

 1. Na żądanie Kupującego zostanie mu wystawiona faktura VAT.
 2. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury, najpóźniej w momencie składania zamówienia.
 3. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej do 7 dni od chwili zakupienia produktu, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

III. ZASADY REKLAMACJI

§ 12 Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje na adres e-mail: dawid@dawidrivers.com w przypadku gdy: zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się; klient dokona zapłaty za produkt, produkt nie pojawi się u Klienta, nie zostanie udostępniona mu możliwość pobrania produktu.
 2. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego  zamówienie, oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
 3. Odstąpienie od umowy wykonuje się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (§ 1 ust. 6).
 4. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionego eBooka, ze wszelkich nośników, w szczególności: usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie, zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.
 5. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 8. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie eBooków i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania eBooków ze Sklepu.
 9. Odstąpienie nie będzie uważane za skuteczne, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, iż wykonywanie przez Kupującego uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, nosi cechy nadużycia (wielokrotne odstąpienie, kupowanie wielu eBooków po kolei i następnie odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży każdego z nich, itp.). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu. Milczenia Sprzedawcy nie uważa się za uwzględnienie odstąpienia.

§ 13 Wady eBooka. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć eBooka wolnego od wad.
 2. Jeśli eBook jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Nie uważa się w szczególności za wadę eBooka sytuację, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z eBookiem ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 4.
 4. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, załączając szczegółowy opis wady eBooka („reklamacja”).
 5. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z fakturą VAT (jeśli została wystawiona), a jeśli nie została wystawiona – wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę Ceny (np. wydrukiem z konta bankowego, innym dowodem zapłaty).
 6. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady eBooka lub wymienić eBook na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.
 8. W przypadku gdy w wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 2, Kupujący odstępuje od umowy kupna-sprzedaży, stosuje się przepisy § 12 ust. 3 i 4.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Kupujący podaje przy składaniu zamówienia następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres e-mail.
 3. Kupujący wyraża zgodę na: przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży; przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych oraz w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 3 ust. 4
 4. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
 • prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;
 • adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
 • przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
 • dobrowolności podania danych.

V. DODATKOWE INFORMACJE

§ 15 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
 2. Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje.
 3. Braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.
 4. Siły wyższej.
 5. Awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.
 6. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu.
 7. Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu.
 8. Niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie.
 9. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
 10. Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających ze Sklepu.
 11. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 13. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej: dawidrivers.com , aby Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: dawidrivers.com Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.
 3. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna-sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy.
 4. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość eBooka należy kierować na adres e-mail: dawid@dawidrivers.com Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Do korzystania ze Sklepu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów kupna-sprzedaży eBooków – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2019 r. i ma zastosowanie do umów kupna-sprzedaży zawartych od dnia 25.03.2019 r. włącznie.

Wersje językowe

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl